Equip i Junta directiva

#socis132 #voluntaris76 #professionals5

L’EQUIP HUMÀ

Directora : Innan Urueta

Treball Social: Manuel Carmona

Coordinadora de Serveis i Voluntariat: Sara Alonso

Serveis Higiènics i Dutxes: Oscar López

Neteja: Amparo Márquez i Elizabeth Alfaro

JUNTA DIRECTIVA

· President: Quico Manyós

· Sots-president: Albert Heras

· Secretaria: Maria Molera

· Tresorer: Xavier Prat