Equip i Junta directiva

#socis132 #voluntaris76 #professionals5

L’EQUIP HUMÀ

Direcció: Jara García

Atenció / Treball Social: Innan Urueta  

JUNTA DIRECTIVA

· President: Quico Manyós

· Sots-president: Albert Heras

· Secretaria: Maria Molera

· Tresorer: Xavier Prat