Equip i Junta directiva

  • L’EQUIP HUMÀ
Total 132 socis i sòcies  Total 76 voluntaris i voluntàries   Total 5 professionals
  · Direcció del Centre: Jara García · Atenció / Treball Social: Innan Urueta  
  • JUNTA DIRECTIVA
· Presidenta:  Montserrat Cabré · Sots-president: Albert Heras · Secretaria: Maria Molera · Tresorer: Xavier Prat