Equip i Junta directiva

L’EQUIP HUMÀ

#socis132 #voluntaris76 #professionals5

Direcció: Jara García

Atenció / Treball Social: Innan Urueta  

JUNTA DIRECTIVA

· Presidenta:  Montserrat Cabré

· Sots-president: Albert Heras

· Secretaria: Maria Molera

· Tresorer: Xavier Prat