SOM GRÀCIA

Heura és un espai d’acollida i serveis de baixa exigència per a persones en situació de sense llar, orientat a recuperar la dignitat d’aquestes persones.

El puntal dels seus valors és el vincle amb cada persona, construït des de la confiança, per assolir l’autoestima i el creixement interior.

Oferim:

    • Serveis de qualitat que cobreixen necessitats bàsiques i d’higiene personal i salut
    • Un espai de relació, acompanyament, assessorament i gestió social
    • Tallers per a la recuperació i desenvolupament d’habilitats i capacitats socials i personals
    • Atenció a presons
Enllaç salutEnllaç atencio socialEnllaç Tallers
Higiene PersonalAtenció SocialTallers

Enllaç presonsenllaç pis acollida
PresonsPis d’acollida