TRANSPARÈNCIA

L’Associació està declarada d’Utilitat Pública i té reconegut el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

Està registrada amb el núm. S-05388 en els Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i pertany a la Xarxa d’Atenció de Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL).

L’any 2008 va rebre, en reconeixement a la seva tasca, el Premi III Memorial Joan Gomis; i l’any 2013, a títol col·lectiu, el Premi Vila de Gràcia 2012.

La principal font d’ingressos econòmics és possible gràcies a:

· Socis/es col·laboradors/es econòmics, amb quotes periòdiques.

· Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, Districte de Gràcia i Sarrià- Sant Gervasi, mitjançant les subvencions aconseguides en les anuals convocatòries oficials.

· Donatius puntuals de particulars, empreses, associacions, fundacions, escoles, entitats privades i bancàries, i establiments comercials.

Anualment presentem la memòria i els comptes, a l’assemblea de socis  ja que a Centre Heura donem una vital importància a la transparència i difusió dels nostres comptes, considerem que la confiança dels socis/es i col·laboradors/es econòmics és vital per la bona marxa de l’entitat.

MEMÒRIES ANUALS:

MEMORIA ANUAL 2023

MEMÒRIA ANUAL 2022

MEMÒRIA ANUAL 2021

MEMÒRIA ANUAL 2020

INFORME AUDITORIA 2021

INFORME AUDITORIA 2022

DADES ECONÒMIQUES 2023

PLA DE VOLUNTARIAT 2023-2024