RECURSOS A LA CIUTAT DE BARCELONA

A continuació facilitem un resum dels diferents serveis i recursos que es troben a la ciutat de Barcelona, a disposició per a les persones sense llar.

Trobareu assenyalats els recursos en un mapa de la ciutat.