Equip i Junta directiva

  • L’EQUIP HUMÀ

Total 132 socis i sòcies  Total 76 voluntaris i voluntàries   Total 5 professionals

 

· Direcció del Centre: Jara García

· Atenció / Treball Social: Innan Urueta

 

  • JUNTA DIRECTIVA

· Presidenta:  Montserrat Cabré

· Sots-president: Albert Heras

· Secretaria: Maria Molera

· Tresorer: Xavier Prat