Dia internacional contra de lluita contra el sensellarisme. Què hi puc fer jo?

¿Què hi puc fer jo?

Des de Heura et fem propostes que pots dur a terme per activar-te  en aquest dia i contribuir a  dignificar la situació de les persones en situació de sense llar.

  1. Campanyes de sensibilització: Organitza campanyes de sensibilització a la teva comunitat i xarxa social de proximitat  per informar les persones sobre les dificultats que afronten les persones sense llar i promoure l’empatia.
  2. Voluntariat: Ofereix el teu temps com a voluntari en organitzacions locals que treballem amb persones sense llar. Pots ajudar en refugis, menjadors socials o programes d’assistència, dutxes, activitats . A Heura  necessitem voluntaris per tasques  d’escolta a la persona.
  3. Recopilació de recursos: Organitza campanyes per recopilar roba, aliments, productes d’higiene i mantes, i distribueix-los a les persones sense llar o a les organitzacions que els necessitin.
  4. Esdeveniments de recaptació de fons: Col·labora amb Heura en l’organització d’esdeveniments benèfics com subhastes, concerts, o curses solidàries per recaptar fons i destinar-los a programes de suport per a les persones sense llar.
  5. Xerrades i tallers: Organitza xerrades i tallers a la teva comunitat per abordar temes relacionats amb el sensellarisme, com les causes subjacents, les solucions i com les persones poden ajudar.
  6. Dona suport a organitzacions: Dona diners o béns a organitzacions locals que treballem en l’acompanyament a persones sense llar. Fins i tot una petita contribució pot marcar la diferència.
  7. Sensibilitza a les xarxes socials: Utilitza els teus perfils a les xarxes socials per compartir informació sobre el sensellarisme, històries de persones sense llar i recursos útils.
  8. Suport polític: Informa’t sobre les polítiques locals i nacionals relacionades amb el sensellarisme i dona suport als líders i legisladors que defensen solucions efectives. Participa en accions d’incidència política.
  9. Escolta les persones sense llar: Ofereix el teu temps per escoltar les històries i experiències de les persones sense llar. L’acte d’escoltar pot ajudar a comprendre millor les seves necessitats i reptes.
  10. Promoció a llarg termini: No et limitis al Dia Internacional de les Persones Sense Llar. Treballa durant tot l’any per donar suport a les persones sense llar i advocar per un canvi sostenible en les polítiques i la societat.

Cada petita acció contribueix a crear consciència i generar un impacte positiu en la lluita contra el sensellarisme. La solidaritat i l’acció són fonamentals per abordar aquest problema de manera efectiva.

Només així podem construir la DIGNITAT

Si ens vols conèixer , colaborar o fer una donació entra, fes-nos una visita, a Centre Heura – VULL COL·LABORAR

INVOLUCRA’T o envia’ns un correu a info@centreheura.org

Dia internacional de la lluita contra el sensellarisme. Quines mesures es prenen a nivell Europeu?, d’Europa al barri de Gràcia

Quines mesures es prenen a nivell europeu?

El sensellarisme és un problema social complex amb diverses causes i conseqüències, que van més enllà de la manca d’un habitatge i implica realitats de gran vulnerabilitat, pobresa, exclusió i marginalitat. L’objectiu és proporcionar a les persones sense llar l’accés a habitatges de qualitat i serveis adequats per promoure la seva inclusió social i millorar les seves condicions de vida.

Les mesures que s’estan prenent per abordar aquest problema des de la Unió Europea es manifesten en diferents resolucions, i en la creació del Pilar Europeu dels Drets Socialsi la Plataforma Europea per a Combatre el Sensellarisme.

S’ofereixen dades concretes sobre la situació del sensellarisme a l’Estat espanyol en 2022: en relació amb les pernoctacions en diferents tipus d’espais, com el carrer, espais públics, espais de convivència, pisos ocupats, pisos facilitats per altres entitats i espais col·lectius. Es proporciona informació sobre l’estat laboral de les persones sense llar. S’analitza l’aspecte econòmic, incloent les principals fonts d’ingressos. Es parla de la situació de salut i salut mental. Es mencionen els objectius de l’Estratègia Nacional Integral per a Persones sense Llar, que inclouen la prevenció del sensellarisme, la sensibilització de la societat, la garantia de la seguretat de vida, la restauració del projecte de vida i el reforçament del sistema públic d’atenció a les persones sense llar. S’insisteix en la importància de l’aplicació del mètode “Habitatge primer,” que es basa en proporcionar habitatges d’alta qualitat com a primera prioritat per a les persones sense llar. Es subratlla que el sensellarisme inclou diverses situacions, incloent les persones que dormen al carrer, les que utilitzen recursos públics i privats, les que viuen en assentaments informals i altres situacions precàries.

Aquesta informació posa de manifest la complexitat del sensellarisme i la necessitat de polítiques i estratègies integrades per abordar aquesta qüestió a Europa i més enllà.

Quina és la situació al barri de Gràcia, a Barcelona?

La situació del sensellarisme al barri de Gràcia a Barcelona, l’any 2021, va mostrar que hi havia 34 persones dormint al carrer. A més, s’observa un augment en aquest nombre, situant-se actualment entre 40 i 42 persones.

Cal tenir en compte que el sensellarisme no es limita únicament a les persones que dormen al carrer. A més de les persones que no tenen un lloc d’allotjament fix, hi ha altres situacions que entren dins de la categoria de sensellarisme. Segons dades de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar), 2.808 persones dormien en recursos públics i privats de la ciutat. D’aquestes, 1.106 places eren privades, i les 1.702 restants eren públiques o concertades.

A més, segons dades municipals, 865 persones, tant adultes com menors d’edat, vivien en assentaments informals i locals amb dinàmica d’assentament.

A més, s’assenyala que la situació s’ha vist agreujada per la crisi actual, i es resta a l’espera dels resultats del darrer cens per comprendre millor l’evolució del sensellarisme a la zona.

Si ens vols conèixer , colaborar o fer una donació entra, fes-nos una visita, a Centre Heura – VULL COL·LABORAR

INVOLUCRA’T o envia’ns un correu a info@centreheura.org

Dia internacional del sensellarisme . Què fem al centre Obert Heura Gràcia?

Obrim finestres a portes tancades

El Dia  24 és  el dia Internacional de la lluita  contra el sensellarisme. Parlar d’aquest problema invisible de les Persones Sense Llar és una oportunitat per conscienciar i advocar per un canvi en la situació de les persones que  ho pateixen.

¿Què fem al Centre Obert Heura?

El Centre Obert Heura va obrir les seves portes l’any 1999, amb la intenció de ser una casa comuna i compartida per acollir, dignificar i acompanyar les persones en situació de sense llar. Després de vint-i-quatre anys podem dir que aquell primer somni, d’un grapat de voluntaris del barri de Gràcia, s’ha fet realitat en cada una de les persones acollides, en cada un dels serveis, en les atencions, els seguiments, les estimacions, els vincles. Perquè des del primer dia vam descobrir que la gent sense llar no es mor ni de gana ni de fred, sinó de soledat, i amb totes les nostres forces hem intentat omplir aquesta mancança, i així seguirem fins que no hi hagi cap persona en aquesta situació.

El que desitgem és que totes les persones tinguin una vida digna, i que les entitats i institucions esmercin bona part dels seus esforços, per tal d’aconseguir-ho, i que tots els ciutadans siguin capaços d’obrir les mans a tots aquells  que són diferents, únicament perquè estan en una situació d’extrema fragilitat.

I mentre aquest desig no es fa realitat, tot l’equip del Centre Obert Heura  seguirem acollint, escoltant i acompanyant totes i cada una de les persones venen cada tarda al nostre centre.  

¿Què és el sensellarisme?

El sensellarisme, terme que engloba les  persones en situació de sense llar,  és una problemàtica en la qual es troben les persones que no tenen un habitatge digne o estable on viure. Aquesta problemàtica no es limita només a les persones que viuen al carrer, sinó que també inclou altres situacions precàries d’habitatge, com viure en albergs temporals, refugis per a dones, allotjaments temporals per a persones migrants o sol·licitants d’asil, o fins i tot viure en institucions residencials com presons, centres de salut mental, centres de menors, hospitals psiquiàtrics, etc., amb un termini definit de sortida. També pot abordar situacions d’habitatge insegur, com viure en un habitatge sense títol legal o sota amenaces de desnonament o violència familiar.

(Categorització ETHOS [European Typology on Homelessness and Housing Exclusion] feta per FEANTSA [Federació Europea d’Associacions Nacionals que treballen amb Persones Sense Llar] per classificar el sensellarisme).

No hem de donar l’esquena a les persones sense llar

Si ens vols conèixer , colaborar o fer una donació entra, fes-nos una visita, a Centre Heura – VULL COL·LABORAR

INVOLUCRA’T o envia’ns un correu a info@centreheura.org